Tłumaczenia język angielski

Biuro Tłumaczeń Werbatis oferuje tłumaczenia pisemne (zwykłe i przysięgłe) z języka angielskiego. Wykonujemy tłumaczenia z oraz na język angielski tekstów z różnych dziedzin, począwszy od tekstów popularnych przez techniczne, ekonomiczne, prawnicze aż po tłumaczenia tekstów medycznych i naukowych.

Realizujemy także tłumaczenia przysięgłe wszelkiego rodzaju dokumentów urzędowych, firmowych, procesowych i samochodowych. Weryfikacja oraz korekta tekstów wykonywana jest przez native speaker`a języka angielskiego. Tłumaczenia pisemne realizowane są przez doświadczonych tłumaczy władających biegle językiem obcym i posiadających kompetencje  w zakresie określonych dyscyplin naukowych.

Tłumaczenia zwykłe (nieprzysięgłe) odsyłane są w uzgodnionym terminie drogą elektroniczną – na wskazany adres e-mail. W przypadku tłumaczeń przysięgłych oryginalną wersję papierową poświadczoną pieczęcią tłumacza wysyłamy listem poleconym lub przekazujemy kurierowi do doręczenia pod wskazany adres.

Cena tłumaczenia jednej strony standardowej z/na język angielski uzależniona jest od specyfiki tekstu oraz jego objętości. Aby otrzymać szczegółową ofertę prosimy o przesłanie tekstu do bezpłatnej wyceny na adres biuro@werbatis.pl lub skorzystania z formularza wyceny.

szybkie płatności: