Tłumaczenia język białoruski

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty przygotowanej przez Biuro Tłumaczeń Werbatis mogą liczyć zarówno na zwykłe, jak i przysięgłe tłumaczenia tekstów z języka białoruskiego. Nasi pracownicy wykonują tłumaczenia tekstów z oraz na język białoruski z różnych dziedzin: ekonomii, prawa, finansów i medycyny. Tłumaczymy także artykuły naukowe. Dużym plusem firmowej oferty są tłumaczenia przysięgłe zarówno dokumentów urzędowych, jak i dokumentacji samochodowej, procesowej oraz różnorodnych dokumentów o charakterze finansowym. Warto przy tym podkreślić, że za korektę i weryfikację tekstów zawsze odpowiadają native speakerzy języka białoruskiego. Nasze biuro tłumaczeń gwarantuje również, że za przekłady odpowiadać będą jedynie te osoby, które biegłą znajomość języka obcego łączą z wiedzą na temat dziedziny, której dotyczy tekst zlecony przez klienta.

Forma przekazania tekstu klientowi jest uzależniona od charakteru tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń zwykłych (nieprzysięgłych) dostarczenie tekstu do klienta następuje drogą elektroniczną, W przypadku przekładów przysięgłych, oryginał tekstu w formie pisemnej poświadczony pieczęcią tłumacza jest wysyłany listem poleconym lub dostarczany pod wskazany adres przez kuriera.
Wycena tekstu zawsze odbywa się na indywidualnych warunkach i uwzględnia nie tylko jego tematykę, ale i objętość. Sama wycena jest bezpłatna. Można jej dokonać korzystając z formularza wyceny lub wysyłając tekst na adres biuro@werbatis.pl

szybkie płatności: