Tłumaczenia język rosyjski

Oferta naszego biura tłumaczeń obejmuje zwykłe oraz przysięgłe tłumaczenia z i na język rosyjski.  Tłumaczenie zwykłe to tłumaczenie, które nie jest określone żadnymi przepisami prawnymi. Może być wykonane przez osobę biegle posługującą się językiem rosyjskim, a nie będącą tłumaczem przysięgłym. Tłumaczenia zwykłe dotyczą m.in. tekstów popularnych (korespondencji, cv, listy), tekstów specjalistycznych (medycznych, naukowych, finansowych) i technicznych (instrukcji obsługi, opisów technicznych, dokumentów patentowych). Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane tylko i wyłącznie przez tłumacza przysięgłego.

Zasady sporządzania tłumaczeń przysięgłych zostały określone w ustawie o tłumaczach przysięgłych.  Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego w Polsce to osoba, która uzyskała tytuł magistra filologii rosyjskiej i zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z tłumaczenia z języka polskiego na język rosyjski, jak i z rosyjskiego na polski. Tłumaczenie przysięgłe wymagane jest w postępowaniach sądowych i administracyjnych i dotyczy takich dokumentów jak: akty urodzenia, akty małżeństwa, akty rozwodowe, akty zgonu, zaświadczenia o niekaralności, akty notarialne, umowy, oświadczenia.

Gotowe tłumaczenie przysięgłe, poświadczone pieczęcią tłumacza, przesyłamy w wersji papierowej listem poleconym lub przekazujemy kurierowi do doręczenia pod wskazany adres.

Wszystkich współpracujących z nami tłumaczy języka rosyjskiego dobieramy z niezwykłą starannością, weryfikując zarówno ich kompetencje językowe, jak i zakres specjalizacji. Nasi tłumacze posiadają wykształcenie kierunkowe oraz wieloletnie doświadczenie. Dzięki temu mamy pewność, że każdy projekt tłumaczeniowy powierzamy odpowiednim specjalistom. W celu złożenia zamówienia zapraszamy do skorzystania z formularza zamówienia.

szybkie płatności: