Tłumaczenia język ukraiński

Oferta Biura Tłumaczeń Werbatis obejmuje zarówno zwykłe, jak i przysięgłe tłumaczenia z języka ukraińskiego. Nasi pracownicy podejmą się tłumaczenia z oraz na język ukraiński tekstów z różnych dziedzin, zarówno tekstów popularnych, jak i prawniczych, technicznych i ekonomicznych. Problemu nie stanowi dla nas również tłumaczenie tekstów medycznych oraz szeroko rozumianych tekstów naukowych. Jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom tłumaczenia przysięgłe wszelkiego rodzaju dokumentów urzędowych, procesowych, finansowych oraz samochodowych. Weryfikacja tekstu dokonywana jest wyłącznie przez native speaker’a języka ukraińskiego, co gwarantuje wysoką jakość tłumaczenia. Tłumaczenia pisemne oddajemy w ręce tylko doświadczonych tłumaczy, którzy biegle władają językiem obcym oraz posiadają specjalistyczną wiedzę, potrzebną do wykonania danego tłumaczenia.

Klienci zlecający tłumaczenia zwykłe mogą liczyć na to, że zostaną im one odesłane w uzgodnionym wcześniej terminie drogą elektroniczną. W przypadku tłumaczeń przysięgłych, oryginalna wersja papierowa jest poświadczona pieczęcią tłumacza, a nasze biuro wysyła ją listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera.
Cena jednej strony standardowej przekładu z oraz na język ukraiński jest zawsze uzależniona od specyfiki oraz objętości tekstu. Szczegółową ofertę zawierająca cenę tłumaczenia oraz jego termin realizacji otrzymają Państwo po przesłaniu tekstu do bezpłatnej wyceny na adres biuro@werbatis.pl. Zachęcamy również do skorzystania z formularza wyceny.

szybkie płatności: