Tłumaczenia język włoski

Oferta prowadzonego przez nas Biura Tłumaczeń Werbatis skierowana jest do wszystkich tych osób, które zainteresowane są zwykłymi lub przysięgłymi tłumaczeniami pisemnymi z języka włoskiego. Możemy zaproponować naszym Klientom tłumaczenia z oraz na język włoski, nie ma przy tym takiej dziedziny, która stanowiłaby dla nas zbyt duże wyzwanie. Nasi pracownicy nie tylko biegle posługują się językiem obcym, ale również posiadają kompetencje związane z określonymi dyscyplinami naukowymi.

Znakomicie radzą sobie zarówno z tekstami popularnymi, jak i z tymi, które dotyczą prawa, ekonomii, szeroko rozumianej techniki oraz medycyny. Jesteśmy też w stanie zagwarantować profesjonalne tłumaczenia przysięgłe nie tylko dokumentów urzędowych, ale również procesowych, finansowych oraz dokumentów samochodowych. Warto także podkreślić, że zarówno za weryfikację, jak i za korektę tekstów odpowiadają native speakerzy języka włoskiego.

Osoby zlecające tłumaczenia przysięgłe muszą liczyć się z tym, że ich oryginalna wersja papierowa poświadczona pieczęcią tłumacza zostanie dostarczona listem poleconym lub przekazana pracownikowi firmy kurierskiej, który dostarczy ją pod wskazany adres. W przypadku tłumaczeń zwykłych trafiają one do zleceniodawcy drogą elektroniczną.
Droga elektroniczna (biuro@werbatis.pl) jest też najlepszym sposobem na to, aby dowiedzieć się jaki koszt będzie wiązał się z przetłumaczeniem jednej strony standardowej tekstu. Wycena jest bezpłatna i uwzględnia nie tylko objętość tekstu, ale i poziom skomplikowania jego treści. Aby jej dokonać można także skorzystać ze specjalnego formularza.

szybkie płatności: